O dr Ewie Woydyłło

Doktor psychologii i miedzynarodowej sławy terapeuta uzależnień. Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Póżniej ukończyła dyplomowe studium dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Wykształcenie psychologiczne zdobyła w Antioch University w Los Angeles, doktorat z psychologii zyskała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od 1987 związana z Ośrodkiem Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracuje w Fundacji im. Stefana Batorego, gdzie koordynuje Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom. W latach 1990–2002 prowadziła wykłady i zajęcia ze studentami na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Pedagogicznej w Krakowie i Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Działa w Fundacji ABCXXI „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Od 1965 związana ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, a od 1987 – z Polskim Towarzystwem Psychologicznym. Aktywnie uczestiniczy w życiu społecznym, promując, zdrowy, higieniczny oraz wolny od stresu i uzależnień styl życia.

Autorka książek m.in.: „Wybieram wolność, czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień”, „Zaproszenie do życia”, „Podnieś głowę: Buty szczęścia”, „Sekrety kobiet”, „My – rodzice dorosłych dzieci”, „W zgodzie ze sobą”, „Rak duszy”, „O alkoholizmie”, „Poprawka z matury”. Spopularyzowała w Polsce leczenie oparte na modelu Minnesota, bazującego na filozofii Anonimowych Alkoholików.

Otrzymała wiele odznaczeń za osiągnięcia w dziedzinie terapii i profilaktyki uzależnień: Medal św. Jerzego przyznany przez „Tygodnik Powszechny”, odznaczenie Ministra Sprawiedliwości za pracę z uzależnionymi w więzieniach oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta RP.

Spotkanie z Ewą Woydyllo odbędzie sie w niedziele, 39 czerwca, o godzinie 18.00 w Polskiej Bibliotece Biblary.

WSTĘP: 5E

Cytaty Dr Woydyłło

"Buty Szcześcia"

“Wielcy ludzie rozmawiają o problemach, średni ludzie o zdarzeniach, a mali ludzie o ludziach.”

“Nie plotki są okropne tylko okropne plotki są okropne. A tak naprawdę to okropni są ludzie, którzy rozpowiadają okropne rzeczy o innych ludziach.”

“(…) poróżnieni małżonkowie nie toczą sporu o osobiste zwycięstwo, lecz o zwycięstwo ich związku.”

"W zgodzie ze sobą"

“Nie zajmuj się problemem, tylko rozwiązaniem.”

“Charakter to nie potulna zdolność znoszenia krzywd i poddawania się ciosom, lecz postawa nie dopuszczająca do zadomowienia się w duszy i umyśle poczucia rezygnacji i klęski.”

“(…) postępowanie zgodne z własnym systemem wartości sprawia, że o tym, co i jak robimy, lubimy otwarcie mówić innym ludziom.”

 

"Podnieś głowę"

“Często osoby starsze bywają samotne nie dlatego,że nikt nie interesuje się ich życiem,lecz dlatego,że ich samych nie interesuje już niczyje życie. Nie jest bowiem przyjaźnią egoistyczne przyjmowanie czyjejś opieki i troski bez gestów wzajemności. Przyjaźń powinna jednakowo wzbogacać obydwie strony,i to zarówno tych,co z siebie dają, jak i tych,co otrzymują.”